WERKWIJZE

Elk project wordt op eenzelfde manier benaderd, ongeacht de omvang of het budget.

Het werkproces kan samengevat worden in zes fases, elk met hun eigen specifieke kenmerken en aandachtspunten.

Hieronder een korte uiteenzetting van de verschillende te doorlopen fasen binnen het bouwproces.

KENNISMAKING

De eerste stap is één van de belangrijkste: de kennismaking.

Wat zijn de wensen en verwachtingen? Welke zaken zijn voor u belangrijk?

Door voldoende tijd te nemen voor het eerste gesprek kunnen we al veel te weten komen en kan van bij de start al de juiste richting gekozen worden.

 

 

 

 

 

 

ONTWERP

Vervolgens gaan wij aan de slag met de verworven informatie en wordt ons creatieve brein op de proef gesteld.

Deze fase kan veel tijd in beslag nemen, maar we gaan door tot er een ontwerp op tafel ligt waar zowel bouwheer als wijzelf 100% kunnen achter staan.

Om ervoor te zorgen dat de volgende fase (het verkrijgen van een vergunning) vlot verloopt, toetsen we het ontwerp ook steeds af met de stedenbouwkundige ambtenaar van de gemeente in kwestie.

Bij het bekomen van een definitief ontwerp wordt ook een raming gemaakt om zeker te zijn dat het gekozen ontwerp met het vooropgestelde budget kan verwezenlijkt worden.

 

 

VERGUNNINGSAANVRAAG

Nu het ontwerp zo goed als definitief is, kunnen we overgaan tot de volgende stap: het indienen van de vergunningsaanvraag.

Bij het bekomen van een omgevingsvergunning (bouwaanvraag) zijn verschillende instanties en personen betrokken. Wij onderhouden het contact met deze instanties en volgen de aanvraag op de voet op zodat, indien nodig, tijdig kan worden bijgestuurd en de omgevingsvergunning er uiteindelijk komt.

Op deze manier zorgen wij ervoor dat u uw project zorgeloos kan doorlopen.

 

 

 

 

AANBESTEDING

Eens we de toestemming hebben gekregen van de gemeente om het project te realiseren, gaan we over tot de volgende stap: het vertalen van alle lijnen naar werkelijke materialen en hoeveelheden.

Het uitwerken van de plannen en opmaken van lastenboek en meetstaat gebeurt met de grootste zorg, want dit zijn belangrijke instrumenten om tot een correcte en, nog belangrijker, een volledige offerte te komen. De verschillende offertes worden naast elkaar gelegd en onder de loep genomen zodat deze op een correcte manier met elkaar kunnen vergeleken worden.

Samen met de bouwheer wordt vervolgens de juiste partner voor het verwezenlijken van het project gekozen.

 

REALISATIE

Dan is het (eindelijk) zover!

Na de keuze van het ontwerp, de keuze van ingenieur en veiligheidscoördinator, de keuze van de geschikte aannemer, kortom, na het samenstellen van het bouwteam, wordt het ontwerp omgezet van 2D naar 3D (naar de werkelijkheid).

In deze fase is een goede opvolging cruciaal. Het spreekt dan ook voor zich dat er een wekelijkse werfvergadering ingepland wordt waar we, samen met bouwheer en aannemer, het verloop van de werken bespreken en evalueren. Waar nodig wordt er bijgestuurd.

Ook in deze fase is budgetcontrole een aspect dat we niet zomaar uit het oog verliezen. Controle van de facturen, nazicht van de eventuele meerwerken, controle naar mogelijke minwerken, zijn slechts enkele zaken die wij ter harte nemen.

 

OPLEVERING

De laatste sprint (tot slot): de oplevering.

Eens de laatste puntjes afgewerkt zijn kan er overgegaan worden tot het opleveren van de uitgevoerde werken.

Bij een rondgang van het project, in het bijzijn van aannemer, bouwheer en architect, worden er eventuele opmerkingen of nog uit te voeren werkjes genoteerd in het opleveringsverslag.

Na het verkrijgen van dit verslag worden de werken als opgeleverd beschouwd en kan het pand in gebruik genomen worden.