VISIE

 

x

Een plek, een plaats, een locatie, een punt.

Een plek is ergens waar je kunt zijn. Het staat voor een bepaalde ruimte of een punt in de ruimte.
Een ruimte is een gebied dat in theorie of in werkelijkheid begrensd is, maar het is ook de omgeving waarin wij denken en handelen.

Architectuur draait rond het creëren van zo’n plek, een werk- of leefplek, waar mensen zich comfortabel voelen en graag vertoeven.

X benadert elk project aan de hand van specifieke verwachtingen en plaatsgebonden randvoorwaarden, waardoor elk project een individueel karakter krijgt.
Elke beleving is persoonlijk.
Elk ontwerp dient persoonlijk beleefd en dus ook individueel benaderd te worden.

Er wordt rekening gehouden met specifieke, projectgebonden parameters om tot een ontwerp te komen, waarbij elk aspect van de vooraf gemaakte analyse bijdraagt tot het verwezenlijken van het beoogde resultaat.

Het investeren van tijd en het oog hebben voor detail zijn essentiële onderdelen van het creatieve ontwerpproces.
Het nastreven van het vooropgestelde doel dient dan ook met de nodige toewijding te worden gedaan.

De uiteindelijke betrachting is om door middel van het ontwerp de plek te definiëren en er een eigenheid aan toe te schrijven die uniek is.

 

 

 marks the spot.