1812KLA

Berlare

Project

Nieuwbouw

Opdrachtgever

EDW Invest bvba

Jaar

2018

NIEUWBOUWWONING

Een perceel met een halfopen bebouwing en een grote naastgelegen tuin werd opgesplitst in twee kavels waarbij de woning omgevormd wordt tot een rijwoning en de naastgelegen tuin een nieuwbouwperceel wordt waar een halfopen bebouwing gerealiseerd kan worden.

De vorm van de nieuwe woning wordt mede bepaald door de vorm van het perceel, dat versmalt naar achter toe. Door het gebouw op te vatten als een monolitisch volume,  wordt het als het ware omgevormd tot een sculptuur in het straatbeeld, waarbij de detaillering, uniformiteit in kleur en materialisatie aan de basis liggen voor het bekomen van het gewenste resultaat.

+
+
+
+