1801GRM

Sint-Niklaas

Project

Nieuwbouw
Projectontwikkeling
Renovatie

Opdrachtgever

EDW Invest

Jaar

2018

HUIS MYLE

Toen we deze opdracht in handen kregen hebben we geen seconde getwijfeld om dit prachtige pand in ere te herstellen. Met zijn rijke geschiedenis en architectuur was dit een uitdaging die we maar al te graag wouden aangaan. Doordat de bestaande achterbouw van de woning geen historische waarde heeft kon deze gesloopt worden om zo een nieuwe achterbouw te voorzien, waar de nodige technische voorzieningen ondergebracht kunnen worden. Hierdoor zullen er geen al te grote wijzigingen aangebracht worden aan de bestaande structuur.  De nieuwe achterbouw wordt opgevat als een glazen 'box' om de confrontatie met het bestaande waardevolle pand zoveel mogelijk te vermijden en het contrast tussen nieuw en bestaand maximaal te benadrukken.

In de achtertuin van het pand, die uitgeeft op het Jef Burmpark, worden 5 parkappartementen voorzien. Hierbij ligt de nadruk op de integratie in een groene oase, die fungeert als uitbreiding van het Jef Burmpark. Het gebruik van nartuurlijke, rustige gevelmaterialen werd dan ook een evidente keuze. Bovendien blijft het gebouwde volume beperkt waardoor deze de grandeur van het bestaande historisch waardevolle pand niet in het gedrang brengt. Er is gekozen om zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke materialen, zodat de parkappartementen opgaan in de omliggende groenzone.

 

 

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+