1610BRM

Sint-Niklaas

Project

Projectontwikkeling
Renovatie

Opdrachtgever

JKV Invest bvba

Jaar

2016

RESIDENTIE BREM

Herbestemmen van gebouwen die gedurende enkele jaren leegstaan en waar niet direct een nieuwe bestemming aan kan gegeven worden, zijn uitdagingen die wij graag aangaan. Het vroegere 'doorgangshuis' is er een mooi voorbeeld van.

Het gebouw werd tot op het bot gestript en vervolgens volledig heringericht als woongebouw met 6 woongelegenheden. De basisstructuur van het gebouw gaf aanleiding tot de vormentaal van de monumentale gevelcompositie.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+